Navigacija tarp įrašų

Namų darbo reglamentavimas. Kaip organizuoti nuotolinį darbą | Advokatų kontora GLIMSTEDT

Turinys

  namų darbo reglamentavimas

  Ukrainiečių komandiravimo į Lietuvą subtilybės 2 Kai darbuotojas privalo būti darbdavio nurodytoje vietoje, pasirengęs prireikus atlikti savo funkcijas pasyvusis budėjimasdarbo dienos pamainos trukmė gali būti iki 24 valandų, tačiau negali viršyti darbuotojo darbo laiko normos per maksimalų 2 mėnesių apskaitinį laikotarpį. Tokiu atveju darbuotojui privalo būti suteikiama galimybė pailsėti ir pavalgyti darbo vietoje.

  namų darbo reglamentavimas

  Pavyzdžiui — budintys gydytojai; 3 Laikas, kai darbuotojas yra ne darbovietėje, bet pasirengęs atlikti tam tikrus veiksmus ar atvykti į darbovietę kilus būtinybei įprastiniu poilsio laiku pasyvusis budėjimas namienelaikomas namų darbo reglamentavimas laiku, išskyrus faktiškai atliktų veiksmų laiką. Toks budėjimas negali trukti ilgesnį kaip nepertraukiamą vienos savaitės per keturias savaites laikotarpį.

  namų darbo reglamentavimas

  Manytina, kad maksimalus pasyvaus budėjimo namuose laikas per keturių savaičių laikotarpį gali būti ne daugiau kaip 7 kalendorinės dienos iš eilės po 24 valandas. Dėl tokio pasyviojo budėjimo namie turi būti susitarta darbo sutartyje ir darbuotojui mokama ne mažesnė kaip 20 procentų dydžio vidutinio darbo užmokesčio per mėnesį priemoka už kiekvieną budėjimo ne darbovietėje savaitę.

  namų darbo reglamentavimas

  Jeigu budėjimas trunka mažiau nei savaitę, turi būti apmokama proporcingai budėtam laikui. Už faktiškai atliktus veiksmus apmokama kaip už faktiškai dirbtą darbo laiką, tačiau neviršijantį 60 val. Negalima skirti pasyvaus budėjimo namie tą dieną, kurią darbuotojas nepertraukiamai dirbo ne mažiau kaip 11 valandų iš eilės.

  namų darbo reglamentavimas

  Taigi šia norma yra sprendžiama aukščiau minėta problema dėl namie darbdavio nurodymo dirbti laukiančių darbuotojų pavyzdžiui iškvietimo sutaisyti įrenginius, kurių aptarnavimas yra darbuotojo funkcija.

  Nuo liepos tos laikas bus ribojamas ir turės būti papildomai apmokamas.

  namų darbo reglamentavimas

  Darbo kodeksas