Įmonė ES investicijos

Es investicijos 2022. ES Investicijos

Pristatytos būsimų m.

ES fondų investicijų kryptys m. Vyriausybės pasitarime pristatytas m. Iš es investicijos 2022 Lietuvai numatyta apie 6,2 mlrd.

Kvietimas teikti paraiškas nuo 12 31 Paramos priemonės tikslas: paskatinti MVĮ KKI įmones kurti naujus, aukštos pridėtinės vertės, konkurencingus kultūros ir kūrybinio turinio ir formos produktus, investuojant į naujus konkurencingo skaitmeninio ir arba žiedinę ekonomiką skatinančio kultūros ir kūrybinio turinio ir formos produktus, paslaugas ar veiklos procesus. Veikiančios ne trumpiau kaip vienerius metus, kurios pačios pagamintos produkcijos iš KKI veiklos vidutinės metinės pardavimo pajamos per trejus finansinius metus iki paraiškos pateikimo arba pajamos per laikotarpį nuo įmonės įregistravimo dienos jeigu MVĮ įregistruota mažiau kaip prieš 3 pastaruosius finansinius metus yra ne mažesnės kaip 30 Eur. Finansavimo intensyvumas: iki 80 proc. Kvietimo suma: 10, 55 mln. I ketv.

ES investicijų programą. Papildomai Lietuva prisidės 1,5 mlrd.

Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto ,Smulkioji ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas" įgyvendinimo priemonę Nr. Įmonė, siekdama diversifikuoti riziką bei norėdama mažinti produkcijos savikainą ir pasiūlyti inovatyvius ir konkurencingus aukštos kokybės gaminius potencialiems užsienio partneriams, siekia efektyvių ir intensyvių rinkodaros sprendimų t. Per visą projekto įgyvendinimo laikotarpį planuojama sudalyvauti 9 tarptautinėse statybų, interjero ir įvairios įrangos parodose. Norėdama išlikti konkurencinga ir prisitaikanti prie rinkos pokyčių, įmonė turi plėsti savo eksporto rinkas, ieškoti naujų klientų. Projekto metu bus didinamas įmonės prekinio ženklo ir produkcijos žinomumas.

Ši programa didžiausią dėmesį teikia skirtumų tarp atskirų ES regionų mažinimą ir yra nukreipta į ekonominės, socialinės ir teritorinės sanglaudos skatinimą.

Vyriausybei pritarus galutinai parengtai programai ir Partnerystės sutarčiai spalio-lapkričio mėnesi planuojama teikti dokumentus Europos Komisijai oficialiam vertinimui, kurį ji turėtų atlikti per ne ilgiau, kaip 5 mėnesius.

Jo metu sukurti prognozavimo modeliai leis įmonėms ir organizacijoms prognozuoti savo klientų elgseną bei pagelbės priimant labiau pagrįstus verslo sprendimus. Pats kredito biuras siekia koncentruotis į duomenų gavimą, sudėtingų nuosavų kredito rizikos prognozavimo ir modeliavimo paslaugų kūrimą, vystant inovatyvius produktus ir kuriant novatoriškus sprendimus.

Numatoma, kad kai kurios investicijos galės startuoti anksčiau — kol vyksta paskutiniai derybų etapai dėl investicijų, bus galima pradėti įgyvendinti naujojo laikotarpio ES fondų investicinius projektus dėl kurių bus galutinai susitarta su EK neoficialių derybų metu. ES fondų investicijų kryptys: -Pažangesnė Lietuva — ekonomikos konkurencingumas ir transformacija į aukštesnės pridėtinės vertės ekonomiką.

es investicijos 2022

Šiam tikslui numatyta 1 eurų; -Žalesnė Lietuva — perėjimas prie švarios energetikos, žaliosios investicijos, žiedinė ekonomika, prisitaikymas prie klimato kaitos, ekstremalių klimato reiškinių rizikos prevencija bei jos valdymas.

Šiam tikslui numatyta 1 eurai ; -Geriau sujungta Lietuva — skaitmeninis junglumas, tarpvalstybinis bei nacionalinis, regiono ir vietos judumas, tvarus, pažangus, saugus ir įvairiarūšis transeuropinis transporto tinklas. Šiam tikslui numatyta eurai; -Socialiai atsakingesnė Lietuva — užimtumo, švietimo, socialinės įtraukties ir kultūros politikos sričių investicijos į žmones ir sistemas.

es investicijos 2022

Es investicijos 2022 tikslui numatyta 2 eurai; -Piliečiams artimesnė Lietuva — tvari ir integruota miestų ir kaimų plėtra ir vietos iniciatyvos, siekiant reaguoti į demografinius iššūkius ir mažinti socialinius ir ekonominius skirtumus.

Šiam tikslui numatyta eurai; -Socialinės inovacijos — finansuojamos veiklos, kurios yra skirtos naujų idėjų, susijusių su produktais ar paslaugomis įgyvendinimu, nauda teikiama visuomenei.

Pasirengimas 2021-2027 m. ES investiciniam laikotarpiui

Šiam tikslui numatyta 31 eurai; -Darnus judumas — 18 Lietuvos didžiųjų miestų ir kurortų darnaus judumo miestų planuose numatytų atitinkamų priemonių finansavimas. Šiai priemonei numatyta eurai; -Teisingos pertvarkos fondas — mažinti taršių pramonės šakų išmetamą ŠESD kiekį ir perėjimo prie klimato požiūriu neutralios ekonomikos socialinių ir ekonominių sąnaudų sušvelninimas.

Šiam tikslui numatyta eurai lėšų.

es investicijos 2022

Daugiau informacijos apie m. ES fondų investicijų kryptys rasite čia. Jeigu turite klausimų, dėl ES paramos galimybių — susisiekite!

es investicijos 2022