Planavimo dokumentai

Prekybos skatinimo valdymo sistema

Turinys

  Nina Klebanskaja Baigiamojo darbo atlikimo vieta ir metai: Vytauto Didžiojo universitetas, Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Kaunas, Puslapių skaičius: 63 Lentelių skaičius: 5 Paveikslų skaičius 19 Priedų skaičius: 1 Nuolat kintančioje ekonominėje aplinkoje įmonė, norėdama užsitikrinti konkurencinį pranašumą, padidinti prekių pardavimus bei gauti kuo daugiau ekonominės naudos, turi efektyviai valdyti pardavimus.

  prekybos skatinimo valdymo sistema

  Teorinėje darbo dalyje analizuojami teoriniai pardavimų valdymo aspektai: pardavimo ir pardavimų valdymo sampratos, pardavimų proceso ir pardavimų planavimo esmė bei pardavimų skatinimo tikslai ir priemonės.

  Nina Klebanskaja Place and date of implementation of the final thesis: Vytautas Magnus University, Faculty of Economics and Management, Kaunas, Number of pages: 63 Number of tables: 5 Number of pictures: 19 Number of annexes: 1 In the background of constantly changing environment, the company willing to gain competitive advantages, growth in sales and economic benefits has to effectively manage its sales.

  prekybos skatinimo valdymo sistema

  Theoretical part of the project analyzes theoretical aspects of sales such as concepts of sales and sales management, essence of sales process and sales planning as well as the aims and measures of sales promotion.